dimecres, 19 de setembre de 2018

Raspall i Pere Calders

http://www.edu365.com/eso/muds/catala/comprensio/15/index.htm
Què,  nois i noies? Heu llegit el text?
Us ha agradat?
Què en penseu d'un raspall que en realitat és un gos?El text que heu llegit , Raspall, va ser escrit tot just ara  fa trenta-dos anys i d'ençà de la seva publicació  ha esdevingut una joia literària per a petits i grans. El conte explica el disgust del nen Sala quan es queda sense gos i necessita substituir-lo ja que, si no,  no trobaria la manera de portar més endavant la seva vida, que sense el gos, tota cosa era fada i sense objecte...

Si una característica té el conte és veure com l'autor, Pere Calders, d'una situació ben petita, va teixint una història que acaba per endur-se el lector i fer-li creure que tot és possible. Una imaginació desbordant però també una senzillesa en l'expressió donen al conte un atractiu difícilment superable.

Pere Calders, és un escriptor influït per l’anomenat “realisme màgic”. Es tracta d’un estil narratiu on les coses s’esdevenen segons la lògica de la vida quotidiana, com al realisme estrictament dit, però amb una diferència. En aquesta quotidianitat s’introdueix un fet o objecte que surt d’aquesta lògica: és el que anomenem fet màgic. L’element màgic acaba modificant el realisme original i ens introdueix en una altra realitat paral·lela i fantàstica.
Vegem, doncs, si li heu trobat la màgia i heu comprès el text.

COMPRENSIÓ LECTORA


a)   La senyora Sala pren una  decisió cabdal per a la família i per al desenvolupament d’aquesta història. Quina? Per què?
b)  Com s’ho pren el nen Sala? Què intenta fer per posar remei a la situació?
c)  Quins objectes són bandejats com a companys de joc del nen Sala?
d)  Quin objecte adopta com a substitutori? Com el tracta? Té algun efecte aquest tractament sobre l’objecte.
e)  Fixa’t a través de quins sentiments el nen converteix “Raspall” en un gos. Com el tracta.
f)   El narrador ens diu que el lladre es queda sorprès davant l’agressió que pateix. Per què?
g)  Quina opinió se’n desprèn de l’actuació dels adults, sobretot a través de la figura de la mare?
h)  Et sembla correcta l’afirmació de la senyora Sala, amb llàgrimes als ulls,  “que mai més no dubtaria de la paraula del seu fill”? Raona la resposta.
i)   Defineix els següents mots extrets del conte: manyoc, coratge, prodigi, manyaguesa, (les) golfes, baldufa


EL CONTE I LA SEVA ESTRUCTURA

Aquest conte és un text narratiu. Una narració breu, de ficció i  adreçada a infants i adults.Sota aquest denominador s’apleguen diversos tipus de textos, d’extensió variable i de temes i orígens diferents. Cal distingir entre el conte literari (que troba els seus límits en extensió en la  novel·la curta) i el conte popular, lligat a les formes de tradició oral (que pot incloure les rondalles i les faules).
Recordeu que gairebé sempre manté l’estructura següent:
A. PLANTEJAMENT (presentació de personatges, l’espai i el temps on s’inicia                l’acció).
B. NUS (desenvolupament de l’acció).
C. DESENLLAÇ (resolució de l’acció plantejada).

EXPRESSIÓ ESCRITA
Vols provar tu,  de fer un conte? Has provat mai d'escriure'n un que tingui com aprotagonista un objecte inanimat? Segueix les instruccions següents i a veure si escrius una història ben divertida i imaginativa!
Fes una llista d’objectes de casa teva que et semblin més divertits. Tria un d’aquests objectes i escriu el conte seguint la pauta següent:
a)       En quin moment podria adquirir vida pròpia? On? Quan? Com?  Què faria        quan tingués vida pròpia?
b)       Com parlaria? Què diria? Què sentiria?
c)       Què faries tu? Com reaccionaries?
d)       Quines conseqüències provocaria tot plegat? Com acabaries la història?

dimarts, 18 de setembre de 2018

ELS TEXTOS LITERARIS (1)


ATREVEIX-TE! LLEGEIX!


La nostra vida quotidiana es troba envoltada de textos : novel.les, diaris,cançons, llibres digitals, instruccions de jocs, rètols informatius, menús de restaurants... Diferents tipus de textos que podem llegir o escoltar i que tenen funcions i finalitats diferents (didàctica, instructiva, estètica, d’entreteniment...).
Imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir!

I Malgrat això... continues pensant que no llegeixes mai?
Què en penses del fet de llegir? T'agrada o no? Què llegeixes normalment?
Creus que és important llegir amb regularitat?
Creus que tothom  que té uns estudis mínims sap llegir bé?
Què vol dir saber llegir?

LECTURA

Llegeix i Compara aquests dos textos que parlen d’un mateix tema i assenyala’n les semblances i les diferències, tot fent servir les característiques que els defineixen i que tens a continuació:

a)     Pantalons Llargs
Campaneta daurada del meu carret de fira,
cavallet de cartró de mig pam, tot pintat;
havem caminat tant pels camins sense ira
que ara ens cal reposar i agrair nostre fat.
Ja no tornaré més fent osque! osque! corrent
a carregar amb palets el teu quadrant de fusta.
Campaneta daurada, tu em sabies content.
Ara em mena la gent i tothora tinc justa
i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment.
Cavallet de cartró, tu em sabies la joia:
si ara jugués a córrer, què diria la gent...
Trobaran molt millor que estimi alguna noia
tant si és bella com no -cavallet tot pintat,
campaneta daurada-, i que us deixi al terrat.

                   Joan Salvat-Papasseit


b)    CAVALL m.1Mamífer perissodàctil que es distingeix de l’ase i de la zebra perquè té el bescoll i la cua poblat de pèls llargs i abundants, el coll més arquejat i el cap i les orelles relativament més petites, domèstic, emprat com animal de sella, de tir, de treball o d’abastament (Equus caballus).
                        Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, 2007

TEXT LITERARI

Un text literari es distingeix de qualsevol altre text perquè l'autor l'ha compost amb una clara intenció artística. Segons la forma i el contingut que presenten, els textos literaris s'agrupen a l'entorn de tres grans gèneres: la narrativa, la poesia i el teatre.

El text literari es caracteritza per:
- Estil elaborat
- Voluntat estètica
- Llenguatge connotatiu
- Llenguatge simbòlic
- Ficció


TEXT NO LITERARI

La finalitat d'aquest tipus de text és purament informativa, de transmissió de coneixements.


Escriure bé (2)

Image result for escriure

EP, ALUMNES ESTIMATS!


Abans de lliurar el text i donar-lo per bo,  heu de revisar-lo. 
Mireu si el vostre escrit  és un text adequat, si és coherent i si està ben cohesionat. I, per suposat, si és correcte gramaticalment.

Per tal que ho pugueu revisar, aquí us deixem la rúbrica que utilitzarem per valorar el vostre escrit.


Traieu-vos la mandra de les orelles i feu-lo servir! Acabareu escrivnt mooooooolt millor!


Petonets!


 Pilar, Mjo

RÚBRICA  AVALUACIÓ TEXTOS ESCRITS  (1r cicle ESO)

COMPETÈNCIA DISCURSIVA= COHERÈNCIA, COHESIÓ I ADEQUACIÓ
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA= LÈXIC, ORTOGRAFIA I ESTRUCTURES MOSFOSINTÀCTIQUES

ÍTEMS
No ASSOLIMENT (1)
ASSOLIMENT SATISFACTORI (2)

A. NOTABLE
(3)
A.EXCEL.LENT
(4)

(ADEQUACIÓ)
El text respon a la funció de comunicació? És adequat?
És original? El text no aconsegueix l’objectiu comunicatiu o bé el registre i el tipus de text no són adequats.
El text no té la informació que es demana.
És avorrit
El text respon a l’objectiu de comunicació però  amb dificultat.

El registre i el tipus de text són adequats.
El text és original i convincent.

El text aconsegueix l’objectiu comunicatiu i té tota la informació que es demana. El registre lingüístic és adequat. És entretingut i originalEstà molt ben escrit.

(COHERÈNCIA)
El text està ben organitzat?  Ordenes  la informació principal i la secundària de forma lògica?


El text presenta greus errades d’organització. Les idees costen de seguir. Hi ha  repeticions i  informació innecessària que fa perdre el fil de l’escrit.

 Ordenes la informació principal i la secundària de forma lògica però el text no és del tot coherent
No totes les frases concorden.

  Ordenes  la informació bàsica i la secundària de forma lògica i ben lligada.
El text està ben organitzat. L’explicació de les idees és clara i personal.
.


(COHESIÓ)
Les oracions estan ben lligades entre elles?  Utilitzes connectors?  Segueix una estructura ordenada en diferents paràgrafs?

No  separes les idees en  paràgrafs   i no  utilitzes connectors o no gaires. No tens clar com utilitzar els signes de puntuació.

Els lligams són mot simples i repetitius. Abús de la coma i oracions molt llargues.
Les idees estan, en general, ben lligades.  Utilitzes adequadament els signes de puntuació.
No repeteixes ni inclous informació
Innecessària.  Utilitzes  correctament els signes de puntuació.

(PRESENTACIÓ)
La presentación és acurada? La lletra entenedora?
Hi poses  tots els signes de puntuació?

No respectes  marges. Oblides  el títol, la data, o  el nom. El full no està net.
No hi  poses tots els signes de puntuació o són incorrectes.
L’escrit té una presentació descuidada. La lletra és difícil de llegir.

La presentació i la grafia són satisfactòries: l’escrit té un mínim de netedat, marges i separació
entre línies. La lletra és llegible sense esforç.

.

(LÈXIC)
El lèxic s’ adequa al tema i  es mostra variat i correcte?  Hi ha interferències  de mots d’altres llengües?

El vocabulari és molt pobre.
Castellanismes i barbarismes.
Hi ha més de 6 faltes de lèxic.
Vocabulari poc precís i poc variat.  Repetició de mots.
Alguns barbarismes.
Hi ha fins a 4 errades de lèxic.

Oracions clares, ben construïdes i amb vocabulari apropiat al text. El vocabulari és variat i correcte.

Oracions que constitueixen paràgrafs ben definits. El vocabulari és ric I la lectura es fa agradable. Utilització variada de connectors.

(ORTOGRAFIA)
Correcció ortogràfica.
Aplicació de les normes ortogràfiques.
Té 10 o  més faltes d’ortografia.

Té fins a 6 faltes d’ortografia. Algunes,  greus.
Té  fins a 4 faltes d’ortografia. Alguna, greu.
Té poques (0-1) faltes d’ortografia  o no en té.

(MORFOSINTAXI)
Respectes les regles gramaticals de construcció d’oracions?
Utilitzes  correctament preposicions, pronoms i conjuncions?
En la construcció d’oracions, hi ha interferències d’altres llengües?
Hi ha més de 6 errades.
Situació intermèdia.
Té fins a 4 errades
Frases ordenades i amb sentit complet.Concordances correctes. Absència d’interferències. Ús correcte de pronoms, conjuncions i preposicions.


VALORACIÓ                                         ORTOGRAFIA
ASSOLIMENT SATISFACTORI= 13               0-1F (4 )                                                  2-4 F (3)
A. NOTABLE= 17                                     5-6 F  (2)
EXCEL.LENT= 22                                    7…. ( 1)

dilluns, 17 de setembre de 2018

Escriure bé (1)

Escriure bé (1)

Image result for escriure bé

Ep, alumnes estimats!


Voleu escriure bé?  SÍ?  Recordeu les nostres recomanacions de cursos anteriors i mans a ll' obra!

1. Penseu en la situació de comunicació: què voleu escriure? A qui? Per què?
2. Apunteu les vostres idees tal com ragen del vostre cap
3. Descarteu les   que no us acabin de convèncer i desenvolupeu les triades.
4. Ordeneu les idees i construïu oracions a partir d'elles.
5. Guixeu el paper sense importar-vos que sigui ordenat o brut
6. Tatxeu tot allò que és incorrecte o no us agrada, sense por.
5. Redacteu i reviseu
6. Llegiu-lo al vostre company perquè us en doni l'opinió o llegiu-vos-ho a vosaltres mateixos i comproveu què tal sona.
7. S'entén tot plegat?
8. L'escrit acompleix les vostres espectatives? Sí? 
9. Doncs endavant: doneu-lo per bo, i redacteu el definitiu!

dissabte, 8 de setembre de 2018

QUE, QUI, COM?

Image result for que qui com

Estimats i estimades,

Avorrits ja de tantes vacances? 
Us cansa  jugar  tant a la play? 
No llegiu perquè no pot ser un entreteniment bo per a la salut, malgrat  que estigueu més avorrits que  ser una princesa rosa? 

Just a temps! (Una mica més i hagués estat fatal per a la vostra salut mental...)
Sort que tornem a l'escola i  us desvetllarem les incògnites d'aquest curs, que són moltes... que si no...!

Benvinguts i benvingudes!

Pilar i Mjo

1. QUÈ TREBALLAREM AQUEST ANY?
Uf! Moltíssimes coses i molt interessants! (Visiteu  l' xtend, si ho voleu saber).

2. Qui seran les  nostres professores?
La Pilar (3rB) i la M. José (3rA) seran les vostres professores de llengua catalana.

3. Com treballarem?
La metodologia bàsica és la del treball cooperatiu i els grups flexibles. Però com que ja hem treballat així el curs passat, sobre això no hi ha gaire novetat.
També tornareu a sentir parlar de la codocència. En parlem així quan en una classe entren més d'un professor alhora. Així que, ja ho sabeu!

4. Com avaluarem?
Aquest any encetem una manera nova d'avaluar:
NA: no assoliment
AS: Assoliment suficient
AN: Assoliment notable
AE: Assoliment excel.lent

D'altra banda, us interessarà també saber què avaluarem i amb quins criteris i quins instruments d'avaluació farem servir. Tot això ho trobareu a la nostra pàgina principal de google sites: (https://sites.google.com/view/llenguailiteraturacatalana3r/inici?authuser=1) molt detalladet i ben explicat.
 Per a consultar el material i les eines digitals que farem servir, també us convidem a entrar-hi. Així que, endavant!

-     

I a més a més, continuarem fent servir bolígrafs i paper (no ens cal llibreta, però sí que us organitzeu la paperassa molt bé en una carpeta). Sense oblidar-nos dels famosos "porfolis" o dossiers d' aprenentatge.

I sobretot, sobretoooooot!
Necessiteu moltes ganes de treballar, d'aprendre i de fer-vos gent maca i de profit.


dimecres, 20 de juny de 2018

Treball d' estiu

i per a aquells que no heu treballat durant el curs...Mostra la imatge original