dimarts, 5 de setembre de 2017

QUE, QUI, COM?

Image result for que qui com

Estimats i estimades,

Avorrits ja de tantes vacances? 
Us cansa  jugar  tant a la play? 
No llegiu perquè no pot ser un entreteniment bo per a la salut, malgrat  que estigueu més avorrits que  ser una princesa rosa? 

Just a temps! (Una mica més i hagués estat fatal per a la vostra salut mental...)
Sort que tornem a l'escola i  us desvetllarem les incògnites d'aquest curs, que són moltes... que si no...!

Benvinguts i benvingudes!

Pilar i Mjo

1. QUÈ TREBALLAREM AQUEST ANY?
Uf! Moltíssimes coses i molt interessants! (Visiteu  l' xtend, si ho voleu saber).

2. Qui seran les  nostres professores?
La Pilar (3rB) i la M. José (3rA) seran les vostres professores de llengua catalana.

3. Com treballarem?
La metodologia bàsica és la del treball cooperatiu i els grups flexibles. Però com que ja hem treballat així el curs passat, sobre això no hi ha gaire novetat.
També tornareu a sentir parlar de la codocència. En parlem així quan en una classe entren més d'un professor alhora. Així que, ja ho sabeu!

4. Com avaluarem?
Aquest any encetem una manera nova d'avaluar:
NA: no assoliment
AS: Assoliment suficient
AN: Assoliment notable
AE: Assoliment excel.lent

D'altra banda, us interessarà també saber què avaluarem i amb quins criteris i quins instruments d'avaluació farem servir:

-          Proves globalitzadores per  unitats temàtiques .
-          Proves  i exercicis de contingut gramatical i/o ortogràfic.
-          Tasques d’aprenentatge (treball per projectes de recerca, d’EE i EO i en grup)
-          Expressions escrites i C. Lectores.
-          Exposicions orals, pautades o lliures (individuals i/o en grup).
-          Treball cooperatiu: registre de treball diari, conclusions i autoavaluació.
-          Rúbriques de correcció de treballs.

Així mateix es valorarà:
-          La lectura fluïda i correcta.
-          L’ expressió correcta, adequada al tipus de text i a la normativa ortogràfica i gramatical
-          La presentació acurada de treballs i  deures.
-          La puntualitat en el lliurament de deures i treballs.
-          L’ atenció, interès i participació a classe.
-          L’autoavaluació i coavaluació.
-          L’Interès per l’aprenentatge i per la lectura de textos proposats.
-          Que l’alumnat porti, amb regularitat, el material necessari per a treballar a classe: llibre text, de lectura, ordinador, dossier...

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
Per aprovar una avaluació.
10% Actitud
30% Activitats d’aprenentatge (EE, EO, Projectes…)
60% Proves globalitzadores

Per aprovar el curs:

Cal tenir aprovades 2 avaluacions com a mínim, essent la 3a obligatòria.


5. On farem les classes?
A l'aula de 3.A (els de 3r A) i  a L'aula de 3r.B (els de 3rB). No obstant això, tant la Pilar com jo, ens hem proposat de treballar sovint a  l'ÂGORA  al FÒRUM, espais que ja coneixeu.


6. Quin material farem servir?

Uiiii! 
Resulta que aquest any tampoc no tindrem llibre ( però, sí que en llegirem, eh?) A canvi, continuarem fent servir la plataforma digital  XTEND. 

També farem servir el bloc de llengua catalana i literatura de 3r: tercejant.blogspot.com (sobretot per presentar-vos projectes o donar-vos notícies, com és el cas d' avui). Llibres de lectura (que ja comentarem quins són quan arribi el moment, i amb temps, no patiu!), i textos i exercicis que haureu d' imprimir vosaltres a cas (d' altres, us els donarem a l'escola).

D'altra banda, continuarem fent servir bolígrafs i paper (no ens cal llibreta, però sí que us organitzeu la paperassa molt bé en una carpeta o dossier).

I sobretot, sobretoooooot!
Necessiteu moltes ganes de treballar, d'aprendre i de fer-vos gent maca i de profit.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada