dilluns, 14 de maig de 2018

ELS VERBS 1

...i després de tanta literatura... una mica de LLENGUA!!

El verb és la classe gramatical que informa sobre les accionsestats oprocessos del subjecte.

 Ex.: Els nens juguen a pilota. L'ambient està carregat. El cadell ha crescut.

 • Morfològicament: el verb és una classe flexiva i té uns morfemes propis. Un verb està format per: el lexema o arrel que no varia i expressa el significat ( jo surt-o) i la terminació o desinència, que varia i està formada per morfemes verbals que indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode i l'aspecte ( jo surt- o)
 • Sintàcticament: el verb és el nucli del predicat i determina els complements que l'acompanyen. Ha de concordar en nombre (singular o plural) amb el      subjecte  (El nen plora/ Els nens ploren).
 • Lèxicament: es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes d'altres categories com noms (telèfon- telefonar) adjectius (feble- afeblir), verbs (cridar-escridassar).

MORFOLOGIA VERBAL
 1.  ELS MORFEMES VERBALS: informen sobre un conjunt de característiques del verb.
 • La persona: 1a sg. jo / 2a sg. tu /3a sg. ell-a // 1a pl. nosaltres/2a pl. vosaltres / 3a pl. ells-es.
 • El nombre: singular o plural
 • El temps: expliquen el moment en què es realitza l'acció: present(ara), passat (abans), futur (després), condicional (es pot fer o no).
 • El mode: 
   Indicatiu: expressa un fet real: Va fer un bot.
   Subjuntiu: expressa un desig o una possibilitat: No vol que hi entri ningú.
   Imperatiu: expressa una ordre: Fes un pastís.
 • L'aspecte: 
   
  L’aspecte verbal imperfectiu: Algunes formes expressen una acció inacabada, que està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció: jugava
  (= encara no havia acabat de jugar).

   
  L’aspecte verbal perfectiuEn canvi, d’altres formes ens presenten una acció ja acabada: havia jugat (= l’acció de jugar ja estava acabada).
 • Les conjugacions: Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l'infinitiu:
  Els verbs poden ser de tres conjugacions.

   Primera conjugació, l’infinitiu acaba en –ar: cantar, saltar...
   Segona conjugació, l’infinitiu acaba en –re/-er: beure, témer ...
   Tercera conjugació, l’infinitiu acaba en –ir: sofrir, cosir ... 


 • Segons si segueixen o no els models de conjugació, hi ha: els verbs regulars (segueixen els models) o els verbs irregulars (no segueixen els models de conjugació).
2. A RECORDAR:


 • Pel que fa als temps, distingim entre: temps simples (formats per un sol mot:  cantem) i temps compostos (formats per l'auxiliar haver i el participi del verb:  hem tornat) • Quan a l'expressió de la persona gramatical, hi ha formes personals(tenen morfema de persona- jo mirava) i formes no personals (no tenen morfema de persona; són l'infinitiu, el gerundi i el participi:  fer les maletes; anant per la carretera; trobats al riu).

 • PRACTIQUEM!
 • http://www.auladecatala.com/tag/verbs/ (AULA DE CATALÂ)
 • http://enxaneta.info/verbs/select.php
 • https://www.verbs.cat/ca/practicar/temps.html
 • https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/morfologia_verbal/verbs_01.htm
 • http://blocs.xtec.cat/llenguarb4/files/2011/05/exercicis-del-verb.pdf

 • PER ESTUDIAR ELS VERBS ELS PODEU TROBAR 
 • A L'ENTRADA SEGÜENT!!!!
 • https://www.verbs.cat/ca/conjugacio.html
 • Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada