dimecres, 30 de setembre de 2015

TEXTOS PREDICTIUS


SABEM ESCRIURE TEXTOS PREDICTIUS?
Ja podeu publicar els vostres textos predictius:
 • una previsió meteorològica
 • un horòscop
 • una previsió sobre el futur del jovent
Recordeu que hem apuntat que perquè sigui un bon text:
SERÀ…SI…
Adequat
 • Presenta un títol.
 • El registre és mitjanament formal.
 • El text és objectiu (les previsions)  o subjectiu (horòscop)
 • El text prediu.
Coherent
 • Segueix un ordre lògic.
 • Utilitzem un lèxic precís.
Cohesionat
 • Utilitzem els temps verbals de les prediccions (futur, condicional, subjuntiu o perífrasi, concordança verbal en les condicionals…).
 • Utilitzem adverbis de probabilitat
 • Puntuació:
  •  punt  per separar oracions
  • Evitem comes incorrectes (separar subjecte i predicat)
Correcte
 • Si totes les paraules del text estan ben accentuades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada